Personvern er viktig for oss.

Cookies & Personvernpolicy 

Bruk av informasjonskapsler (Cookies)

Som en del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker våre nettsider. Til hjelp i dette arbeidet bruker vi informasjonskapsler (Cookies). Det vil si en liten tekstfil som nettstedet lagrer på din datamaskin. Filen er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer. Ved å tillate bruk av informasjonskapsler vil du kunne få en mer relevant brukeropplevelse av vårt nettsted. Du kan likevel endre på dette ved å gå til innstillinger i din nettleser. På www.nettvett.no finner du en beskrivelse av hvordan du kan du kan slette informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler.

Hvilken opplysninger registreres

Vi bruker første-parts cookies (våre egne) for drifting og sikkerhet og som krever ikke samtykke, og tredje-parts cookies (Google Analytics, Google Ads, Facebook) for utvidede statistikk og eventuell annonsering og som krever samtykke.

Det filen (en Cookie) gjør er å lagre informasjon fra vårt nettsted, for eksempel når man besøkte oss sist og hvilke sider man så på.

Når man besøker våre nettsider registrerer vi dermed ulike typer informasjon om enheten og nettleseren som brukes, herunder:

  • Posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata og lignende
  • Web-adferd, som hvilke sider som besøkes og hvor ofte man besøker vår side, eller registrerer deg i interesseskjema
  • Teknisk informasjon om nettleseren og operativsystemet

Hvordan vi samler og lagrer opplysninger

Informasjon om brukeren av våre nettsider blir fanget opp og lagret ved hjelp av cookies/ informasjonskapsler og også IP-adressen til besøkende. All datatrafikk mellom nettlesere og vår server er kryptert, og blir lagret i henhold til våre datasikkerhetsregler.

Personvernpolicy

Med denne personvernpolicyen angis våre retningslinjer for håndtering av personopplysninger slik at Aksess & Daylight AS kan imøtekomme kravene i EU forordningen GDPR ( General Data Protection Regulation).

I dette dokument redegjør vi om hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og forbindelser, samt brukere og besøkende på våre nettsteder/nettbutikker. Vi redegjør også for hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar dine rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Behandlingsansvarlig:

Aksess & Daylight AS er ansvarlig for bedriftens håndtering av personopplysninger. Kontaktinformasjon:

Aksess & Daylight AS

Verpetveien 30

1540 Vestby

Organisasjonsnummer: 9466144696

Telefon: 64 98 05 10

E-post: post@adprofil.no

Hvordan og til hvilket formål samler vi personopplysninger.

Normalt er personopplysninger samlet og registrert hos oss knyttet til at du er kontaktperson hos kunde eller forbindelse. Du kan også være registrert som privatperson dersom du har registrert deg som kunde/bruker i en av våre nettbutikker.

Hvilke personopplysninger samler vi inn

Navn, telefonnummer, e-postadresser samt leverings- og postadresser er type personopplysninger, som vi samler inn. Besøk og søk på våre nettsider, samt besøk/kjøp i våre nettbutikker vil også være opplysninger som lagres knyttet til din person.

Hjemmel/ bakgrunn

Vi samler og registrerer personopplysninger i forbindelse med oppfyllelse av kjøp/ordre, samt for å kunne oppfylle berettiget ønske om informasjon og tilbud på produkter og tjenester vi leverer. Opplysninger brukes også til å muliggjøre generell formidling av informasjon, som utsending av vår katalog og/eller prisliste, nyhetsbrev og informasjon via epost eller post.

Deling av personopplysninger

Aksess & Daylight AS vil ikke selge eller dele personopplysninger med en utenforstående tredjepart. I begrenset, men nødvendig grad må personopplysninger deles med «databehandlere», som f.eks leverandører innen f. eks it-tjenester og logistikk tjenester etc. I slike tilfeller sikrer vi at regelverket Innenfor GDPR, samt vår personvernpolicy følges gjennom skriftlige avtaler.

Lagringstid

Personopplysningene lagres så lenge det er formålstjenlig eller så lenge det kreves i henhold til lovgivning.

Hvilke rettigheter har du.

I samsvar med GDPR har du som person rettigheter vedrørende behandling av personopplysninger.

Du kan be om å få tilgang til hvilke opplysninger vi har lagret om din person. Vi må ha en slik anmodning om tilgang skriftlig, for å sikre at informasjonen ikke sendes feil person.

Du kan be om at informasjonen om deg, endres eller slettes. Vi vil i slike tilfeller på raskest mulig måte følge anmodning om endring/sletting. Unntak er om vi er forpliktet til å lagre opplysningene i.h.t gjeldene lover og regler,

Du kan også be om begrenset behandling. F.eks kan du gi beskjed om at ikke ønsker at vi benytter personopplysningene dine til markedsføring/utsendelser. Vi vil omgående respektere et slikt ønske ved ikke lenger å bruke dine personopplysninger til slike formål.

Endring av denne personvernpolicy.

Denne personvernpolicy kan bli endret ved revisjon i forbindelse med endring av virksomhetsområde, endringer av våre nettsteder eller ved lovendringer. Du vil finne siste versjon av vår personvernpolicy lagret på vår hjemmeside www.adprofil.no

Versjon: 29.06 2018