Miljø i fokus

Vi blir stadig mer opptatt av miljøet.

Flere nå enn før sier at miljøhensyn er styrende for deres valg og det er her vi vil bidra med bærekraftige og miljøvennlige alternativer. Vi ønsker at alle skal ha samme mulighet til å finne det de leter etter og få et produkt de kan være stolte av. Vi har et stort utvalg produkter produsert av fornybare råvarer som økologisk bomull, hvete, mais, sukker og bambus.
Vi har også produkter produsert av nedbrytbar bioplast, resirkulert plast og tekstiler.

Aksess & Daylight's Etiske retningslinjer:

Aksess & Daylight AS anser det som svært viktig både overfor våre kunder og leverandører å vise at vi respekterer ulike lands lovlige krav, samt internasjonale organisasjoners syn på grunnleggende rettigheter. Det er viktig for oss at våre leverandører og forbindelser tar ansvar og synliggjør etiske og moralske standpunkt i alle sammenheng.

Alle våre hovedleverandører har inngått ”Code of Conduct” med sine fabrikker som er innblandet i produksjon av respektive produkter. ”Code of Conduct” er en avtale våre leverandører binder seg til å følge, og som bl.a. pålegger produsentene å følge lovkrav, samt gi våre forbindelser full tilgang til fabrikker og data for kontroller. ”Code of Conduct” inneholder punkter som gjelder ikke-diskriminering, forbud mot barnearbeid, lønnsforhold og arbeidstider, arbeidsforhold og frihet til å organisere seg faglig.

De viktigste delområdene vil være «Lønn å leve av» og «En akseptabel lengde på arbeidstid». For å utvide vår kunnskap, få en bedre kartlegging og en raskere og mer strukturert arbeidsform innen dette området, ble vi i 2014 medlem av Initiativ for etisk handel (IEH).

 

Vår kvalitetspolitikk:

A&D har som mål å ha fornøyde kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere. Vi ønsker å levere riktige produkter til rett tid og tilfredsstille våre kunders forventninger, krav og behov. Gjennom avviks og reklamasjonsbehandling bidrar alle medarbeidere til å avdekke forbedringsområder, finne forslag til korrigerende tiltak og ha fokus på risiko og risikovurdering. Alle medarbeidere er aktivt med i denne prosessen.

Miljøstyring

ISO- sertifisert for miljøstyring. NS-EN ISO 14001:2015

Vi tar ikke bare miljøet på alvor – men vi har også gjort noe med det! I 2011 ble vi ISO-sertifisert i miljø 14001 – og dette er vi meget stolt av! I den forbindelse gjør vi mange miljøtiltak i løpet av et år.

Mange av dem berører også våre kunder. Vi fremmer miljøprodukter der det er mulig, har egne miljøkampanjer, egne miljøvennlige giveaways osv.

Kvalitetsstyring

ISO- sertifisert for kvalitetsstyring. NS-EN ISO 9001:2015

Vi er ISO sertifiert i 9001 kvalitetsstyring – noe som gjør at du som kunde hos oss kan kjenne deg trygg på at vi har systemer og rutiner som gir leveringssikkerhet.

Retur av EE-avfall

Aksess & Daylight AS er medlem av RENAS. Vi er forpliktet til å opplyse om produkter klassifisert som EE-avfall, og som ikke skal kastes sammen med annet avfall. Vennligst se www.renas.no/Mottakssteder for nærmeste returpunkt.