Hvorfor velge produkter fra oss?

Riktig profilering med firmagaver, reklamegaver og profileringsartikler

Mye kompetanse og erfaring

Aksess & Daylight AS er totalleverandør av tekstiler, gave- og reklameartikler. Gjennom et stort nettverk av leverandører tilbyr vi så vel unike spesialprodukter, som merkevarer og andre standardprodukter med profilering. For å møte behov for nye produkter, besøker vi regelmessig leverandører og messer.
Mer enn 50 år i bransjen har gitt oss et bredt kontaktnett over hele verden – både om produkter og produksjonstekniske muligheter og begrensinger – og mange av våre trofaste medarbeidere har vært i firmaet både 20 og 30 år. 

Vi er per dags dato 20 medarbeidere lokalisert på Vestby – kun 2 mil fra Oslo. Her har vi også et av bransjens største showroom - velkommen skal du være!

Vinn-vinn orienterte


Riktig profilering med firmagaver, reklamegaver og profileringsartikler

Miljøstyring

ISO- sertifisert for miljøstyring. NS-EN ISO 14001:2004

Vi tar ikke bare miljøet på alvor – men vi har også gjort noe med det! I 2011 ble vi ISO-sertifisert i miljø 14001 – og dette er vi meget stolt av! I den forbindelse gjør vi mange miljøtiltak i løpet av et år.

Mange av dem berører også våre kunder. Vi fremmer miljøprodukter der det er mulig, har egne miljøkampanjer, foredrag om miljø, egne miljøvennlige giveaways osv.


Riktig profilering med firmagaver, reklamegaver og profileringsartikler

Kvalitetsstyring

ISO- sertifisert for kvalitetsstyring. NS-EN ISO 9001:2008

Vi er ISO sertifiert i 9001 kvalitetsstyring – noe som gjør at du som kunde hos oss kan kjenne deg trygg på at vi har systemer og rutiner som gir leveringssikkerhet.


Riktig profilering med firmagaver, reklamegaver og profileringsartikler

Retur av EE-avfall

Aksess & Daylight As er medlem av RENAS. Vi er forpliktet til å opplyse om produkter klassifisert som EE-avfall, og som ikke skal kastes sammen med annet avfall. Vennligst se www.renas.no/Mottakssteder for nærmeste returpunkt.


Riktig profilering med firmagaver, reklamegaver og profileringsartikler

Fusjon

Aksess AS og Daylight Produktreklame AS fusjonerte 1.1.2010. Det var med stolthet og glede vi kunne presentere det nye selskapet Aksess & Daylight AS. Sammen ble vi en av markedets største aktører.


Riktig profilering med firmagaver, reklamegaver og profileringsartikler

Aksess & Daylight`s Etiske retningslinjer:

Aksess & Daylight anser det som svært viktig både overfor våre kunder og leverandører å vise at vi respekterer ulike lands lovlige krav, samt internasjonale organisasjoners syn på grunnleggende rettigheter. Det er viktig for oss at våre leverandører og forbindelser tar ansvar og synliggjør etiske og moralske standpunkt i alle sammenheng.

Alle våre hovedleverandører har inngått ”Code of Conduct” med sine fabrikker som er innblandet i produksjon av respektive produkter. ”Code of Conduct” er en avtale våre leverandører binder seg til å følge, og som bl.a. pålegger produsentene å følge lovkrav, samt gi våre forbindelser full tilgang til fabrikker og data for kontroller. ”Code of Conduct” inneholder punkter som gjelder ikke-diskriminering, forbud mot barnearbeid, lønnsforhold og arbeidstider, arbeidsforhold og frihet til å organisere seg faglig.

De viktigste delområdene vil være «Lønn å leve av» og «En akseptabel lengde på arbeidstid». For å utvide vår kunnskap, få en bedre kartlegging og en raskere og mer strukturert arbeidsform innen dette området, ble vi i 2014 medlem av Initiativ for etisk handel (IEH).

Last ned våre retningslinjer.

Last ned prinsipper og krav til etiske retningsliner.